FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W NAJNOWSZEJ WERSJI:


Panel administratora

 • dodawanie i edycja placówek (nazwa, dane teleadresowe)
 • dodawanie profilu facebook
 • dodawanie i edycja użytkowników (dane personalne, kontaktowe)
 • nadawanie uprawnień użytkownikom, resetowanie hasła
 • dodawanie i edycja bazy dzieci (dane personalne, kontaktowe, zdjęcie)
 • możliwośc przypisania dziecka do rodzica, placówki i odpowiedniej grupy wiekowej
 • wysyłanie informacji do wszystkich rodziców ze wszystkich placówek
 • wysyłanie informacji do wybranych rodziców z danej placówki, bądź indywidualnie do rodzica
 • możliwość przypisania czynności do wykonania na każdym z oddziałów co określony czas (checklista)
 • możliwość podglądu opóźnień pracowników w wykonywaniu zadań z checklisty
 • możliwość zmiany logotypu panelu przez administratora celem rozwoju marki własnej
 • informacja o urodzinach dzieci
 • raporty i statystyki
 • zarządzanie stanami magazynowymi, tworzenie listy zakupów ze zgłaszanych braków
 • zarządzanie płatnościami na podstawie kosztów posiłków, kosztów środów higieny, kwot abonamentowych, kwot godzinowych
 • możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka za rodzica
 • możliwość dodawania planu zajęć oraz menu dla poszczególnych grup wiekowych w wybranym żlobku
 • możliwość filtrowania oraz sortowania wszelkich danych
 • możliwość dodawania kolejnych grup wiekowych

Panel pracownika

 • wybór placówki i grupy wiekowej do opieki
 • panel wyboru dziecka
 • panel dodawania czynności dotyczących wybranego dziecka (czas pobytu, czas drzemki, posiłki, przewijanie, temperatura, inne)
 • panel dodawania czynności grupowo (czas drzemki, posiłki, spacer)
 • wysyłanie informacji do wszystkich rodziców z obecnej placówki
 • informacja o ulubionych zabawach dziecka, alergenach i szybki dostęp do telefonu kontaktowego rodzica
 • informacja o urodzinach dzieci
 • panel listy czynności do wykonania w danym dniu na oddziale (checklista)
 • możliwość zgłaszania braków towaru do administratora
 • możliwość dodawania planu zajęć oraz menu dla wybranej grupy wiekowej, w wybranej placówce

Panel rodzica

 • dostęp do bieżących informacji na temat dziecka
 • dostęp do danych podsumowujących dzień
 • możliwość zmiany zdjęcia dziecka i danych kontaktowych
 • dostęp do bieżących informacji od administratora i pracowników placówki
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na temat m.in. alergenów, ulubionych zabaw, reakcji
 • informacja o urodzinach dzieci
 • informacja o zbliżającej się płatności
 • możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka
 • informacja o najbliższym menu oraz zajęciach dla dzieci

OBECNIE PRACUJEMY NAD:


Moduł wniosków urlopowych

 • możliwość zgłaszania wniosków urlopowych przez pracowników
 • możliwość łatwego planowania urlopów przez administratora

Rozbudowa funkcjonalności statystyk oraz raportów

 • bardziej rozubodwana możliwośc filtrowania statystyk przez rodzica
 • tworzenie przez administratora potrzebnych raportów

Optymalizacja interfejsu

 • jeszcze większa intuicyjność pracy